Sabtu, 1 Disember 2012

KATA KERJA

1. Kata Kerja ialah perkataan yang merujuk kepada perbuatan atau   
    perlakuan yang dilakukan oleh manusia,   haiwan aau benda.

2. Kata kerja terjadi daripada dua jenis:
    (a) kata Kerja Transitif    (b) Kata kerja tak Transitif

3. Kata kerja transitif mesti disertai oleh objek iaitu kata nama.
   (a) ibu menanam bunga.   (b) Pei Pei mambaca surat khabar.

4. Kata kerja tak transitif tidak memerlukan objek dan boleh bediri dengan 
    sendiri.
   Contoh:
   (a) Syafia  bersenam.         (b) adik terjatuh.

5. Kta kerja tak transitif boleh diikuti dengan keterangan.
   Contoh :
   (a) syafia bersenam di padang.   (b) Adik  terjatuh dari pokok.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan