Sabtu, 24 November 2012

Kenderaan-kenderaan di darat

Kata Nama Am:  
  
Nama kenderaan di darat:

Van, Kereta,motorsikal  , kereta api  dan Link Rel Epress              


             

  :


   
Selasa, 13 November 2012

kata majmuk

1. Kata majmuk ialah perkataan yang diwujudkan dengan mengabungkan dua perkataan sama ada  
    dirapatkan atau dipisahkan.

2. Kata majmuk boleh membawa makana tertentu seperti:
  ( a ) golongan kata nama         - anak murid, penduduk kampung menemu ramah
  ( b ) golongan kata kerja         - campur aduk, tanggungjawab, menemu ramah
  ( c ) golongan kata adjektif      - bersatu padu, aman damai, merah jambu
  ( d ) kiasan( simpulan bahasa) - anak buah, cahaya mata, iri hati

3. Contoh ayat:
  ( a ) Kakitangan kerajaan perlu berpakaian kemas.
  ( b ) Azmee menaiki kereta api balik ke kampung.